Los investigadores han descubierto que las personas inteligentes se caracterizan por tener estos tres defectos específicos. Comprueba si tú también los tienes.

No hay duda de que todo el mundo tiene defectos.

Aunque a todos nos gustaría ser perfectos, no vale la pena quejarse sobre nuestros rasgos negativos porque también indican la inteligencia innata de una persona. Los investigadores llevan muchos años estudiando la inteligencia humana, intentando determinar su naturaleza y el proceso de su información. Hace poco, unos investigadores de la Universidad de Minnesota han descubierto que las habilidades mentales están asociadas a los defectos que caracterizan a una persona. Han visto que hay tres comportamientos que se consideran negativos y que son comunes entre las personas inteligentes.


defects-smart-people-p


1. Ser desordenado

Si durante tu infancia tus padres se han hartado de decirte que eras un desastre, puedes decirles que detener el caos es un rasgo de una persona con una inteligencia normal. Aquellos a los que les encanta el desastre pueden centrarse en temas específicos mientras sacan la inspiración de lo que sucede a su alrededor y sin que esto moleste su proceso de pensar.

defects-smart-people-2


Es más, de acuerdo a los científicos, un ambiente desordenado estimula la actividad creativa, ayudando a encontrar soluciones alternativas a problemas existentes y a tener ideas formidables. Los desordenados son los más inteligentes.

En la página siguiente tenemos otra desventaja que indica la inteligencia de una persona.

defects-smart-people-1


source : brightside.me

11 Comments

 1. sara
  • mac iek
  • Szczera
 2. Dejv
 3. maggi
 4. Aga
 5. Jan
  • Arek
 6. Polak Mały

Reply

Naukowcy ustalili, że inteligentnych ludzi cechuje posiadanie trzech konkretnych wad. Sprawdź, czy ty też je masz

Każdy człowiek ma jakieś wady i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Choć wszyscy wolelibyśmy być idealni, to na niektóre negatywne cechy nie warto narzekać, bo ich posiadanie świadczy o wrodzonej inteligencji człowieka.

Ludzką inteligencję naukowcy badają już od wielu lat, próbując ustalić jej istotę i proces kształtowania się. Niedawno badacze z Uniwersytetu w Minnesocie ustalili, że zdolności umysłowe są powiązane z wadami, jakie cechują daną osobę. Wyróżnili trzy zachowania uznawane powszechnie za negatywne, które są charakterystyczne dla ludzi odznaczających się wyższym poziomem inteligencji.


defects-smart-people-p


1. Bałaganiarstwo

Jeśli rodzice całe dzieciństwo ganili was za bałagan w pokoju, to spokojnie może im zakomunikować, że funkcjonowanie w chaosie to cecha ludzi o wyższej niż przeciętna inteligencji. Osoby lubiące bałagan potrafią skupić uwagę na konkretnej kwestii, jednocześnie czerpiąc inspiracje z tego, co się dzieje obok, bez zakłócenia głównego procesu myślowego.

defects-smart-people-2


Dodatkowo według naukowców nieuporządkowane środowisko pobudza do twórczego działania, pomaga znaleźć alternatywne rozwiązania istniejących problemów oraz sprzyja rodzeniu się nietuzinkowych pomysłów. Warto zaznaczyć, że inteligentni bałaganiarze to nie brudasy.

Kolejna wada cechująca ludzi inteligentnych została opisana na drugiej stronie, więc koniecznie czytajcie dalej. 

defects-smart-people-1

Página 1 de 3

source : brightside.me

11 Comments

 1. sara
  • mac iek
  • Szczera
 2. Dejv
 3. maggi
 4. Aga
 5. Jan
  • Arek
 6. Polak Mały

Reply