Los investigadores han descubierto que las personas inteligentes se caracterizan por tener estos tres defectos específicos. Comprueba si tú también los tienes.

No hay duda de que todo el mundo tiene defectos.

Aunque a todos nos gustaría ser perfectos, no vale la pena quejarse sobre nuestros rasgos negativos porque también indican la inteligencia innata de una persona. Los investigadores llevan muchos años estudiando la inteligencia humana, intentando determinar su naturaleza y el proceso de su información. Hace poco, unos investigadores de la Universidad de Minnesota han descubierto que las habilidades mentales están asociadas a los defectos que caracterizan a una persona. Han visto que hay tres comportamientos que se consideran negativos y que son comunes entre las personas inteligentes.


defects-smart-people-p


1. Ser desordenado

Si durante tu infancia tus padres se han hartado de decirte que eras un desastre, puedes decirles que detener el caos es un rasgo de una persona con una inteligencia normal. Aquellos a los que les encanta el desastre pueden centrarse en temas específicos mientras sacan la inspiración de lo que sucede a su alrededor y sin que esto moleste su proceso de pensar.

defects-smart-people-2


Es más, de acuerdo a los científicos, un ambiente desordenado estimula la actividad creativa, ayudando a encontrar soluciones alternativas a problemas existentes y a tener ideas formidables. Los desordenados son los más inteligentes.

En la página siguiente tenemos otra desventaja que indica la inteligencia de una persona.

defects-smart-people-1


2. Actividad nocturna

Muchas personas piensan que ser un noctámbulo es un inconveniente, ya que la vida normal sucede durante la luz del día, por lo que quedarse despierto hasta tarde interrumpe el ritmo circadiano. Pero resulta que no es así. Las personas inteligentes y con talento suelen sentirse mejor por la noche, ya que es entonces cuando su actividad cerebral alcanza el máximo. El ambiente nocturno favorece la reflexión y la creatividad.
Las personas que odiaban acostarse pronto era, entre otros, Charles Darwin, Winston Churchill y Elvis Presley.

defects-smart-people-3


Pero eso no es todo. ¡Ve a la tercera página para saber más!

night


3. Maldecir

Se suele creer que las personas que tienen poco vocabulario maldicen más. Para sorpresa de todos, ha resultado ser al revés, ya que las personas que dicen muchas palabrotas tienen una inteligencia mayor.
Por supuesto, no nos referimos a estar siempre maldiciendo ni a cambiar cada palabra por un insulto, sino hacerlo cuando la situación lo justifica.

defects-smart-people-6


Los investigadores que examinaban la conexión entre la inteligencia de una persona y su vocabulario les pidieron a sus encuestados que escribieran todas las palabrotas que conocieran. Las tres primeras personas que escribieron muchas eran también aquellas que demostraron tener el IQ más alto de todos. Los encuestados que tenían un mayor abanico de palabras vulgares también eran más capaces de hablar en público, de escoger las palabras de manera más precisa y de saber cuándo estar callados.

defects-smart-people-5

Página 1 de 1

source : brightside.me

11 Comments

 1. sara
  • mac iek
  • Szczera
 2. Dejv
 3. maggi
 4. Aga
 5. Jan
  • Arek
 6. Polak Mały

Reply

Naukowcy ustalili, że inteligentnych ludzi cechuje posiadanie trzech konkretnych wad. Sprawdź, czy ty też je masz

Każdy człowiek ma jakieś wady i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Choć wszyscy wolelibyśmy być idealni, to na niektóre negatywne cechy nie warto narzekać, bo ich posiadanie świadczy o wrodzonej inteligencji człowieka.

Ludzką inteligencję naukowcy badają już od wielu lat, próbując ustalić jej istotę i proces kształtowania się. Niedawno badacze z Uniwersytetu w Minnesocie ustalili, że zdolności umysłowe są powiązane z wadami, jakie cechują daną osobę. Wyróżnili trzy zachowania uznawane powszechnie za negatywne, które są charakterystyczne dla ludzi odznaczających się wyższym poziomem inteligencji.


defects-smart-people-p


1. Bałaganiarstwo

Jeśli rodzice całe dzieciństwo ganili was za bałagan w pokoju, to spokojnie może im zakomunikować, że funkcjonowanie w chaosie to cecha ludzi o wyższej niż przeciętna inteligencji. Osoby lubiące bałagan potrafią skupić uwagę na konkretnej kwestii, jednocześnie czerpiąc inspiracje z tego, co się dzieje obok, bez zakłócenia głównego procesu myślowego.

defects-smart-people-2


Dodatkowo według naukowców nieuporządkowane środowisko pobudza do twórczego działania, pomaga znaleźć alternatywne rozwiązania istniejących problemów oraz sprzyja rodzeniu się nietuzinkowych pomysłów. Warto zaznaczyć, że inteligentni bałaganiarze to nie brudasy.

Kolejna wada cechująca ludzi inteligentnych została opisana na drugiej stronie, więc koniecznie czytajcie dalej. 

defects-smart-people-1


2. Nocna aktywność

Wiele osób uważa, że bycie tzw. nocnym Markiem to wada, ponieważ normalne życie toczy się w dzień, więc siedzenie po nocach tylko zaburza prawidłowy rytm dobowy człowieka, ale jak się okazuje, wcale tak nie jest. Osoby szczególnie utalentowane i inteligentne bardzo często najlepiej czują się po zmroku i wtedy ich aktywność mózgu jest największa. Aura nocy sprzyja bowiem pewnym przemyśleniom i twórczemu działaniu. Do osób nielubiących wcześnie chodzić spać należeli m.in Charles Darwin, Winston Churchill czy Elvis Presley.

defects-smart-people-3


To nie wszystko. Przejdź na trzecią stronę, by dowiedzieć się więcej!

night


3. Przeklinanie

Powszechnie uważa się, że najczęściej przeklinają ludzie, którzy mają ograniczony zasób słownictwa, ale ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że przeklinanie wcale nie świadczy o średnim rozwoju umysłowym przeklinającego, ale o jego większej inteligencji. Oczywiście nie chodzi tu o nagminne przeklinanie, czyli zastępowanie co drugiego słowa przekleństwem, ale o przeklinanie uzasadnione sytuacją.

defects-smart-people-6


Naukowcy badając powiązanie inteligencji ze słownictwem człowieka poprosili badanych, by zapisali wszystkie przekleństwa jakie znają. Pierwsze trzy osoby, które wypisały ich najwięcej, były też tymi, u których wykazano największe IQ. Respondenci z większym zasobem wyrazów wulgarnych miały też lepsze zdolności oratorskie, trafniej dobierały język swojej wypowiedzi i wiedziały, kiedy warto milczeć.

defects-smart-people-5

Página 1 de 1

source : brightside.me

11 Comments

 1. sara
  • mac iek
  • Szczera
 2. Dejv
 3. maggi
 4. Aga
 5. Jan
  • Arek
 6. Polak Mały

Reply